Gitaarschool - Voorwaarden

De algemene voorwaarden luiden als volgt:

  • De lessen moeten worden vooruit betaald.
  • De betaling van de lessen gaat in 2 periodes. U krijgt telkens een rekening aan het begin van elke periode. - 1e periode: Aan het begin van het schooljaar. - 2e periode: Rond 1 februari, aan het begin van de 2e helft van het schooljaar.
  • De lessen moeten binnen 14 dagen na de ontvangst van de factuur worden betaald per bank.
  • In principe wordt er geen lesgeld teruggegeven en worden er geen lessen ingehaald.
  • Als er in een schooljaar méér dan 2 lessen uitvallen door mijn toedoen (ziekte enz.) dan worden deze lessen op een andere dag ingehaald of terug betaald.
  • Bij het beëindigen van de gitaarlessen dient men zich af te melden vóór de laatste les van de lopende betalingstermijn. Is men te laat dan moet ik een aantal lessen alsnog in rekening brengen, ongeacht of men de lessen heeft bijgewoond.
  • Per 1 januari van elk jaar kan er onaangekondigd een prijsverhoging worden doorberekend. Deze zal ongeveer de hoogte hebben van de algemene prijsstijgingen van dat moment.