Gitaarschool - Studietips

  • Het is belangrijk dat je elke dag minstens een half uur oefent.
  • Het is ook belangrijk dat je de nieuwe oefenstof op dezelfde dag van de les nog een keer oefent. Wacht je namelijk tot de volgende dag, dan ben je vaak al een deel van de aanwijzingen vergeten.
  • Stel het oefenen ook niet een paar dagen uit en dan b.v. 1 ½ uur aan een stuk oefenen. Dit probleem komt vaak voor bij leerlingen die om de 2 weken komen.
  • Jonge leerlingen (basisschool) dienen een schrift mee te brengen waar ik het huiswerk in op kan schrijven.
  • Ouders van leerlingen dienen in de gaten te houden dat hun kind voldoende oefent. Ook moeten ze in het schrift kijken of hun kind wel de juiste oefeningen en opdrachten uitvoert. Als u vanaf het begin goed meedoet met uw kind zult u zien dat u de leerstof best kunt volgen, ongeacht of u zelf een instrument bespeelt of niet.
  • Het is niet de bedoeling dat u als ouder(s) of anderen telkens de les van het kind bijwoont. Om u toch op de hoogte te houden van de vorderingen van uw kind is er een keer per jaar (in december) een open les die u bij kunt wonen en waar u dan eventuele vragen kunt stellen. Heeft u tussendoor vragen, mail dan naar info@janvlemmings.nl