Tarieven

Lesgeld voor een half schooljaar
1 Persoon wekelijks € 260,00
1 Persoon 2 wekelijks €130,00
2 Personen wekelijks € 173,33
2 Personen 2 wekelijks €   86,67
3 of meer personen € 130,00
Prijs per les €   14,50

 

Subsidie:
Het is mogelijk om subsidie aan te vragen voor de leerlingen.
Men moet dan voldoen aan o.a. de volgende criteria:
    - in de gemeente Laarbeek wonen;
    - op 1 september van het lopende jaar nog geen 18 jaar zijn;
 

Introductiecursus: 5 lessen voor € 50,-